Hợp tác với nhà cung cấp

Công ty TNHH TM Hoa Lợi

Công ty TNHH TM Hoa Lợi

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Hoa Lợi ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 95% (giá trị định giá) 

Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

Các ưu đãi từ nhà cung cấp: được chiết khấu giá bán (giảm trực tiếp 20 Triệu VNĐ) và các chính sách bảo hành bảo dưỡng trên toàn quốc

 

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ

Rita Võ Auto

Rita Võ Auto

Khách hàng thuê tài chính tại ACB Leasing để mua xe tại đối tác Rita Võ Auto ngoài việc nhận được các chương trình ưu đãi về lãi suất, khách hàng còn nhận được các ưu đãi khác như:

Mức tài trợ tối đa:: lên đến 95% (giá trị định giá) 
Thời gian tài trợ tối đa: lên đến 60 tháng

*Chương trình chỉ áp dụng đối với các khách hàng thỏa điều kiện tài trợ của ACBL theo từng thời kỳ